10/12/12

Ρουτίνα.........ρουτίνα
ουσ θ ρουτίνα [ru'tina]
η μονοτονία

Πόσο εύκολα μετατρέπεται η ζωή μας σε ρουτίνα??? 
Γίνεται μια ανθρώπινη σχέση να μετατραπεί σε ρουτίνα και να χάσει το νόημα της??
Μπορεί η προσμονή κάποιων γεγονότων/συμβάντων/καταστάσεων να μετατρέψει τη ζωή μας σε ρουτίνα?
Πόσο εύκολα μπορεί κάποιος αν θέλει να ξεφύγει από την ρουτίνα της ζωής ή μιας σχέσης? 
Τι πρέπει να κάνει? 
Η πλήξη μπορεί να είναι αποτέλεσμα της μονοτονίας?
Με τι άλλες συναισθηματικές καταστάσεις μπορεί να συνδέεται η ρουτίνα στη ζωή μας?
Μπορεί να αλλοτριώσει τον εαυτό μας η ρουτίνα?Y.Γ. Οι απαντήσεις δικές σας... Αν θέλετε τις μοιράζεστε και εδώ